Aquesta és una recopilació de recursos per a treballar la interculturalitat amb joves. Esperem que et siga útil per a combatre amb raons i arguments les actituds discriminatòries que, sovint, trobem a la nostra societat.

2 de des. 2009

Vocabulari

El RACISME és l'actitud o manifestació que reconeix o afirma la inferioritat de determinats grups ètnics enfront d’uns altres grups suposadament superiors.

DISCRIMINACIÓ vol dir exclusió i tracte diferent. Discriminació vol dir diferenciar les persones pel fet de ser d'un país distint, d'una raça diferent, d'un sexe diferent, per qüestió religiosa, pel fet de tindre alguna discapacitat o simplement per ser vells. Discriminar és posar una barrera que ens separe de l'altre; és allunyar-lo, despreciar-lo, explotar-lo...

La SOLIDARITAT és un sentiment relacionat amb la convicció de cada ésser humà de sentir-se responsable de totes les altres persones. La solidaritat comporta obligacions entre els membres d’una comunitat i s’expressa com a ajuda mútua, comprensió, suport...

TOLERÀNCIA és el respecte a les opinions i creences dels altres, és la consideració activa de les opinions, costums, cultura o pràctiques dels altres, encara que siguen diferents a les nostres.

PREJUDICI és aquella opinió o “judici” sobre alguna cosa o persona sense realment conéixer-la o tindre informació al respecte. En general, són idees desfavorables o poc favorables manifestades cap a una persona pel simple fet d’associar-la a un grup sense haver tingut contacte previ o aplicant determinades generalitzacions.

XENOFÒBIA prové del grec (fobos significa "por" i xenos "forasters" o "estrangers"). És un prejudici que es manifesta en rebuig, incomprensió, recel i odi contra grups ètnics (minoritaris o majoritaris) als quals hom no pertany.

L’APARTHEID va ser un sistema polític racista de principi de segle XX, que fou establit per una minoria dirigent blanca a la República de Sudàfrica, en contra de la majoria negra. Consistia en l’absoluta separació o segregació d’ètnies i en la negació de drets cívics i polítics elementals a la població negra.

INTOLERÀNCIA és qualsevol actitud irrespectuosa cap a les opinions o característiques diferents de les pròpies. La intolerància es demostra de manera evident quan no es permet actuar a una persona o un grup d’acord amb les seues creences, valors, opinions... Significa, per tant, que determinades persones són marginades per les seues idees, religió, orientació sexual, o, fins i tot, per la forma de vestir-se o de pentinar-se.

ETNOCENTRISME és la creença incorrecta que les nostres pautes de conducta o la nostra manera de pensar és l’única correcta, la bona, la desitjable i totes aquelles maneres de vida que s’aparten de la nostra són incorrectes, poc evolucionades o irracionals.

MULTICULTURALITAT és l’expressió del pluralisme cultural i promou la no-discriminació per motius de raça o cultura i el reconeixement de la diferència cultural com a riquesa. Es tracta d’acceptar la diversitat des de principis bàsics de convivència com el respecte i la llibertat. En la Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural, es va establir que la multiculturalitat és una de les fonts del desenvolupament, entés no solament en termes de creixement econòmic, sinó també com a mitjà d'accés a una existència intel•lectual, afectiva, moral i espiritual satisfactòria.

La INTERCULTURALITAT es dóna quan en una mateixa societat conviuen distintes cultures. Una convivència des d’una diversitat enriquidora, que va més enllà de la coexistència, a través d’interrelacions i contactes entre persones de diferents grups d’una mateixa societat. La multiculturalitat, pel contrari, només reflecteix el fet de la diversitat.

MESTISSATGE significa barreja d'elements d'origen divers. Qui no és una mica mestís? Tota cultura és un producte que s'està fent permanentment, a partir de la barreja d'elements d’origen diferent. Per exemple, la nostra gastronomia tradicional no pot entendre's sense tindre en compte els aliments que van vindre d'Amèrica o sense l'herència àrab que es manifesta en diverses paraules. És cert que dels contactes interculturals, encara en les situacions més esporàdiques, cap de les dues parts queden intactes... però això exactament és la cultura: novetats, tradicions, evolució, interacció...

ONGD són les sigles d’ORGANITZACIÓ NO GOVERNAMENTAL DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT. Aquestes organitzacions actuen tant als països pobres com als rics: en un cas ho fan en projectes per a combatre la pobresa, les malalties, l’analfabetisme, les persecucions o les catàstrofes, entre d’altres problemes, i als països avançats ho fan amb accions de sensibilització i pressió social.